A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének krónikája betekintést nyújt a szervezet életébe megalakulásától kezdve napjainkig.

1990 – a megalakulás éve

Március 7-8-án szövetségünk elnöke, Csémy Tamás, részt vett Budapesten a Magyarok Világszövetsége tanácskozásán. Ez volt a Magyarországgal határos országok magyar szervezeteinek első találkozója. Tizennégy szervezet volt jelen, Csehszlovákiából a CSEMADOK, a Független Magyar Kezdeményezés, a Csehszlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége képviseltette magát…

Május 12-én ismerkedő jellegű műsoros estet rendeztünk, ahonnan valamennyien jó hangulatban távoztunk. Ezt követte június 22-én egy előadással egybekötött további est.

Szövetségünk tagja, Lékó István személyesen üdvözölte a Romániai Magyarok Demokratikus Szövetségének Kongresszusát, amelyre 1990. április 21-22-én került sor Nagyváradon.

Igen figyelemreméltó esemény, hogy Pithart úr, a cseh kormány elnöke fogadta szövetségünk küldöttségét. A baráti beszélgetés során, amelyen részünkről Rákos Péter, Csémy Tamás és Szaló Béla vett részt, Pithart úr megértést tanúsított szövetségünk létezése, tevékenysége iránt és erkölcsi, valamint anyagi támogatást helyezett kilátásba, amibe beleértendő szövetségünk elhelyezésének megoldása is.

A nyári hónapokban Szövetségünk egy előadást szervezett s elindította útjára a 2. számú körlevelet. Szeptember óta a Szövetség vezetősége rendszeresen találkozik.

Sikerült megszervezni és elindítani a gyermekek anyanyelvi oktatását. A gyermekek két csoportra vannak osztva, az egyikben a legfiatalabbak, a másikban pedig iskoláskorúak tanulják a magyar nyelvet.

Novembertől két sorozatot szeretnénk elindítani. Az egyik a “magyar nyelvművelés” ciklus, melyben havonta nyelvhelyességi témákkal foglalkozunk. Az első előadást Bredár Gyula ny. egyetemi tanár tartja. A másik sorozatban Prága nevezetességeit szeretnénk bemutatni, figyelmet szentelve a magyar vonatkozású emlékeknek is.

november 28. Bredár Gyula ny. egyetemi tanár megnyitotta a “Magyar nyelvművelés” című előadássorozatot.

december 2. Prága nevezetességei – városnéző séta “Királyok útja” témával – vezette Kamasz Anna.

december 6. Gyermekeink magyar nyelvoktatása keretén belül “Mikulás-estet” tartottunk gyermekeknek, ajándékcsomaggal, műsorral. Az estet, melyen 29 gyermek vett részt, Schreier Angéla, Gál Jenő és Szaló Béla szervezték. A magyar nyelv tanítását gyermekeknek 1990. őszétől két csoportban hetente megtartjuk a PMKK-ban.

december 7. “Mikulás-est” felnőtteknek – szórakoztató est tombolával. Ez alkalommal is részt vettek Prágán kívüli tagjaink: Grósz Ármin és családja a Plzeň melletti Chotěšovból.