Csehországi megemlékezések a magyar nemzeti ünnep alkalmából

MTI, Budapest, 2005. március 13.


Prága, 2005. március 13., vasárnap (MTI) – II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem prágai emléktáblájánál zajlott le vasárnap délután a csehországi magyarok központi megemlékezése az 1948-49-es magyar polgári és demokratikus forradalom kitörésének évfordulójáról.
Az 1989-es rendszerváltás óta hagyományossá vált emlékünnepségen a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, az Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Nemzeti Tagozata, a Magyar Köztársaság prágai nagykövetsége, a Prágai Magyar Kulturális Központ, a prágai Ady Endre Diákkör, a nyitrai Juhász Gyula Diákkör, szlovákiai magyar valamint magyarországi turistacsoportok képviselői helyeztek el koszorúkat és virágokat az emléktáblánál. A résztvevők az ünnepség végén közösen elénekelték a himnuszt.
Az észak-morvaországi Ostravában a magyar szövetség helyi szervezete klubesten Petőfi Sándor verseiből készített összeállítással emlékezett meg a nemzeti ünnepről, míg a dél-morvaországi Brünnben már hagyományosan a helyi magyarok szervezete és a városban tanuló szlovákiai magyar egyetemisták közösen megkoszorúzták a Magyar Jakobinusoknak az egykori helyi várbörtönben, a Spilberkben lévő emléktábláját.
A prágai ünnepségen elhangzott szónoklatok méltatták az 1848-49-es forradalmi események történelmi jelentőségét, a nemzeti hagyományok ápolását, s rámutattak arra, hogy el kell mélyíteni a kárpát-medencei magyarság összefogását és együttműködését, újjá kell teremteni a magyar nemzeti egységet. Méltatták a magyarság újraegyesítésének lehetőségét is az Európai Unió keretein belül.
Prágában nincs az 1848-49-es magyarországi forradalmi eseményekkel kapcsolatos emlékhely, ezért az 1989-es rendszerváltás után hagyománnyá vált központi ünnepség a Rákóczi emléktáblánál zajlik le. A “nagyságos erdélyi fejedelem” emléktábláját 1985 áprilisában leplezték le a Kisoldali téren lévő volt jezsuita kollégium falán. A tábla II. Rákóczi Ferenc prágai diákéveire emlékeztet. A prágai magyarok most azon igyekeznek, hogy emléktáblája legyen Prágában Görgey Artúrnak is, aki egy ideig a Moldva-parti városban járt egyetemre, s ott is nősült. Az Együttélés erre a célra külön munkacsoportot hozott létre.
Csehországban a 2001-es népszámláláskor nem egészen 15 ezer személy vallotta magát magyarnak, ami több mint 26 százalékos csökkenést jelent az 1991-es adatokhoz képest. A Prágában és környékén élő magyarok száma 2500 körül mozog. A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének jelenleg Prágában, Brünnben, Ostraván, Pilzenben, Teplicén és Litomericében működik helyi szervezete.