Kevesebb állami támogatást kapott az idén a Prágai Tükör

MTI, Budapest, 2006. március 8.


Prága, 2006. március 8., szerda (MTI) – Mintegy 25 százalékkal alacsonyabb állami támogatást kapott az idén a Prágai Tükör, amely a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének évente öt alkalommal megjelenő közéleti és kulturális folyóirata. Míg eddig a cseh állami költségvetésből a Prágai Tükör, amely az egyetlen Csehországban magyar nyelven megjelenő országos újság, támogatása évi egymillió korona körül mozgott átlagban, addig az idei évre csak 770 ezer koronát kapott a lap kiadója. A kulturális minisztérium és további illetékes állami szervek, valamint a kisebbségek képviselőiből álló sajtótámogatási bizottság döntését a múlt hét végén írta alá Vítezslav Jandák, a kulturális tárca vezetője.
A csehországi kisebbségi sajtóra vonatkozó szabályok szerint az államtól kapott pénz maximálisan 70 százaléka lehet a lap összkiadásainak, ami azt jelenti, hogy kiadónak, jelen esetben a magyar szövetségnek, még több mint 300 ezer koronát kell saját forrásokból előteremtenie a lap kiadására. Ezt az önrészesedést a szövetség minden évben magyarországi forrásokból fedezte. A szövetség vezetősége szerint ezen a téren is állandó gondok vannak.
Az a tény, hogy az idén a cseh államtól a lap mintegy 250 ezer koronával kapott kevesebben, mint az elmúlt években, komoly gondot jelent a magyar szövetségnek. Az illetékesek szerint két megoldás lehetséges: vagy vékonyabb lesz az eddig átlagban 100-110 oldalon megjelenő lap, vagy pedig a szokásos öt szám helyett csak négy szám jelenne meg.
A csehországi nemzeti kisebbségek egyébként már évek óta egyre elégedetlenebbek sajtójuk állami támogatásával. Az erre a célra szánt összeg több éve változatlanul 30 millió korona, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pénz reálértéke már lassan csak a fele az egykori reálértéknek. A kisebbségek azon követelésére, hogy az összeget emeljék legalább 40 millió koronára, az illetékesek nem reagálnak. Több kisebbségi képviselő szerint Prága ezzel a sajtótámogatással csupán kirakatpolitikát folytat.
Hasonló módon elégedetlenség forrása a pénzek elosztásának a módja is. A pénzelosztás ugyanis teljesen kiszámíthatatlan, és semmi sem garantálja azt, hogy az évek óta stabil lap megjelenése, mint az most a Prágai Tükörrel is megtörtént, nem váljon egyik napról a másikra problematikussá. A pénz elosztásáról a sajtótámogatási bizottság dönt szavazással a beadott projektumok alapján. Az azonban teljesen esetleges, kiszámíthatatlan, hogy melyik lap mennyit is kap végül, mert a döntés az ülésen elhangzott jobban, vagy kevésbé alaposan megfontolt ad hoc javaslatok megszavazása alapján születik meg. Ugyancsak érthetetlen, hogy ebből a pénzalapból miért kapott az idén is félmillió koronát a Cseh Televízió Babylon című magazinja, amikor a köztelevíziós illetékeket a nemzeti kisebbségek tagjai is rendszeresen befizetik.
A nemzeti kisebbségek képviselői az e téren egyre halmozódó problémák kapcsán megállapodtak abban, hogy a kérdést újra a kormány mellett működő kisebbségi tanács elé terjesztik.