Nemzedékek találkozója

a 20. Prágai Magyar Kulturális Napok színházi bemutatóján

Húsz éves lett a Prágai Magyar Kulturális Napok rendezvénysorozat. Ezt köszöntendő gyülekeztek 2011. november 20-án, vasárnap délután a prágai Divadlo U Hasičů előterében s nézőterén a legkülönbözőbb korosztályok képviselői, így a legkisebbek korosztályából Kozák Veronika, valamint a már középiskolásokon s a jelentős létszámban érkezett – az Ady Endre Diákkörben is tevékenykedő – egyetemistákon át a közép- és szépkorúakig mindazok, akiknek szívügye a közösségi találkozás, a magyar kultúra együtt ünneplése. A szakadatlanul hullámzó közönség soraiban ott volt Szőcs Anna néni is, mindannyiunk csodálatos mesebeli nagymamája. Hát ezért is mondhatjuk, hogy nemzedékek találkozására kínált alkalmat a Prágába látogató Felvidéki Rockszínház valósággal telt házas bemutató előadása a 20. Prágai Magyar Kulturális Napok keretében.
Ez a tény, hogy húsz éves lett a Prágai Magyar Kulturális Napok sorozat, és ennek az eddigi töretlen fejlődési színvonala, amelyet a legkülönbözőbb művészeti ágak és változatos műfajok kárpát-medencei képviselői kiállító termekben, koncerteken, színpadi produkciókban kiteljesedett alkotásai bizonyítanak visszamenőlegesen is, igen, ennek az immár húsz esztendős rendezvénysorozatnak a csúcspontját a 2011. november 20-án délután 4 órakor bemutatott „A Megfeszített” című rockopera teremtette meg.
Lélegzetelállító és felemelő érzés volt együtt látnunk a Felvidéki Rockszínház énekművészeit és a Félegyházi Táncszínház (vezetője: Kátai Tibor) táncosait, „A Megfeszített” című rockopera prágai bemutató előadásának 52 szereplőjét a Divadlo U Hasičů színpadán. Külön érdekessége volt ennek a bemutató előadásnak az, hogy a Félegyházi Táncszínház Kikindáról (Szerbia – Bánság) a Sirülő néptánc együttes (vezetője: Tóth Hunor) és Kiskunfélegyházáról (Magyarország) a Padkaporos néptánc együttes (vezetője: Gulyás László) tagjaiból verbuválódott erre az alkalomra.
A színházi bemutató kezdetén a műsorvezetők: Becske Katalin és H. Tóth István megköszönték a Magyar Köztársaság csehországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének, Szőke Lászlónak, hogy elvállalta a 20. Prágai Magyar Kulturális Napok színházi bemutató előadásának a fővédnöki tisztét. Nagykövet úr a pártfogolásával és az üdvözletével tisztelte meg a rendezvényt, amelyen egyéb, misszióvezetői feladatai miatt sajnos nem tudott részt venni.
Szeretettel üdvözölték a műsor házigazdái és a közönség is a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének országos vezetőjét, Rákóczi Anna elnök asszonyt, továbbá azokat az alapszervezeti elnököket, akik eljöttek Csehország különböző városaiból „A Megfeszített” című rockopera prágai bemutatására.
Örömmel adtak hírt a műsorközlők arról, hogy a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériuma és Prága Fővárosi Hivatala anyagi támogatással járult hozzá a 2011. november 20-ai színházi bemutató előadás megvalósításához.
Szeretettel köszöntötték a Felvidéki Rockszínház alapító művészeti vezetőjét, Kosztolányi-Karkó Henrietta énekművészt, a prágai bemutató előadás rendezőjét s valamennyi művésztársát.
A Prágában bemutatott „A Megfeszített” című rockopera szövegét Koltay Gergely írta Tóth Sándor színpadi művének felhasználásával. A mű zeneszerzője Koltay Gergely és Szűts István, valamint a Kormorán együttes. A prágai előadás rendezője Kosztolányi-Karkó Henrietta, a darab koreográfiáját Kátai Tibor készítette.
Jézus történetét hozta elénk, vetítette korunkba, valamennyiünk zaklatott mindennapjainak a világába „A Megfeszített” című rockopera, mert intő jelül kívánt szolgálni nekünk: szükségünk van arra, hogy időnként megálljunk, és számot vessünk önmagunkkal, létünkkel, sőt a további céljainkkal is. Annál is inkább váratlan erőteljeséggel szólt hozzánk ez a rockopera, mert a jól ismert bibliai nevek helyett a Mester, a Tanítványok, az Áruló, a Vezér – és nyomukban a többiek – léptek elénk, erősen jelképezve a mindenkori emberiség, sőt az egyes emberek, a magunk küzdelmeit a múltban, a jelenben s a jövőben.
Az időnek e hármas megidézését, jelesül: a múlt, a jelen s a jövő kivetülését azért élhettük át „A Megfeszített” című rockopera segítségével, mert az ámítás, a hazugság, a csalás magatartásformákat a mai tudásunk segítségével, a legnemesebb erényekkel: az igazsággal, a tisztességgel, a becsülettel, az önzetlenséggel, a tisztaszívűséggel vethettük egybe.
A Biblia százmilliók lelkének szent könyve, a Könyvek Könyve. Ugyanakkor százmilliók szellemi kenyere is, hiszen az emberiség meghatározó irodalmi olvasmánya is.
2011. november 20-án, vasárnap este olyan történet elevenedett meg a Divadlo U Hasičů színpadán, amelyik a Biblia egyik alaptörténete, s azért egyetemes, mert a mai hétköznapok emberére, önmagunkra ugyanúgy ráismerhettünk, amiként a bibliai idők világában éltekére.
E rockopera nyitó képében a Vezér s a nép az Aranyborjút ünneplik. Ám a világ kegyetlen, mert nem jut a Mammon adományaiból mindenkinek, így a szegényeknek, az elesetteknek, a meghurcoltaknak. A Vezér nekik pótszert, személyiségpusztító boldogságpótlékot kínál valódi értékek helyett. Mindezt teszi annak reményében, hogy elcsendesítheti a reménytelen, a kisemmizett embertömeget.
Az önpusztító extázis csúcsán érkezik meg Tanítványaival a Mester, aki a szeretet érzésvilágát és erejét szembesíti a hazug, a képmutató világgal, és a megbékélést kínálja az önpusztítás ellen. Ebben a kiélezett helyzetben csodát képes tenni a Mester, ugyanis a Vezér képtelen lesz megölni a rettentő áldozatnak kiszemelt embert, és a Vezér fogdmegei sóbálvánnyá válnak.
A Vezér, hogy a világ ura lehessen, le akarja győzni a Mestert, de nyilvánvaló számára, hogy egymagában erre képtelen. Kapóra jön neki a Bűnbánó asszony vallomása, akitől megtudja, hogy a Mester egyik tanítványa, nevezetesen az Áruló, önnön húgát, a Bűnbánó asszonyt még kislánykorában megbecstelenítette. A Vezér megzsarolja az Árulót, aki kapva kap a felkínált ajánlaton, mert tudja, hogy a lelke mélyén hiába tör a Mester helyére, a valóságban sosem lesz képes annak a küldetésnek a teljesítésére, amelyért a Mester érkezett erre a világra.
A Bűnbánó asszony, miután találkozik a Mesterrel, szerelemmel szereti meg őt, de felfogja, belátja a Mester válasza lényegét, miszerint ő nem azért jött a világra, hogy csupán egyetlen embert szeressen, ő az egész emberiséget szereti, hogy megválthassa. A Bűnbánó asszony a Mester követője lesz, és leleplezi az Árulót.
A Mester az utolsó vacsorán elbúcsúzik a Tanítványoktól, és rájuk bízza a feladatot: hirdessék a szeretetet szerte a világban minden embernek. Búcsúzásul megbocsátja bűneiket, még az Áruló vétkét is, mert minden ember gyarló, s ha nem a megbocsátás lesz az úr, akkor mivé válik az emberiség?
A Mester az Olajfák hegyén a legborzalmasabb magányban, az elhagyatottságban az Atyjához, mindannyiunk Atyjához szól, mert retteg a rá váró kínok kínjától: a haláltól, s egyúttal döbbenten néz szembe a küldetésével, s azzal a kínzó kérdéssel is, hogy méltó-e ő a küldetésére, miszerint ő vegye el a világ bűneit. Inkább szeretne boldog emberként boldog emberek között élni, de szembesült már az igazsággal: az emberiség nem boldog, megváltásra vár, ezért belenyugodva a megváltoztathatatlanba így szól: „Atyám, legyen meg a te akaratod.”
Az elárult és elfogott Mestert embertelenül megkínozzák. Az Áruló látva az eseményeket, képtelen elviselni tette következményeit: önkezével vet véget az életének. A Vezér ujjong, mert hite szerint ő győzött. „Csak hiszed!” – vágja a szemébe a Bűnbánó asszony. – A Rossz sosem győzheti le a Jót, a hazugság nem diadalmaskodhat az igazság felett.”
Különös záróképe van „A Megfeszített” című rockoperának… Megvallják az alkotók a magyar történelem nagy áldozatait, vagyis elénk tárul a Magyar Golgota. Ebben a világlátásban a Mester keresztfája előtt megidézhetőek a magyar történelem nagyjai, akik a Jó szószólói voltak, és az életüket is képesek voltak érte s a magyarságért áldozni. Ebben a felfogásban egyértelművé válik Koltay Gergely sokat mondó megállapítása:

Végig a kereszt útján, hátunkon cipelve a szót,
Ezer éve járjuk a Magyar Passiót.

„A Megfeszített” című rockopera mostani bemutatója által a bennünk s a velünk élő bibliai történet új jelentéssel gazdagodott a Felvidéki Rockszínház, a Félegyházi Táncszínház, azaz a Sirülő néptánc együttes és a Padkaporos néptánc együttes táncosainak az előadása nyomán.

Mindannyiunk nevében mondunk köszönetet itt és most, a Kosztolányi-Karkó Henrietta vezette Felvidéki Rockszínház minden énekesének, a fellépett valamennyi táncosnak és az összes szereplőnek, akik elzarándokoltak Prágába, hogy bemutassák a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Prágai Alapszervezetének az előkészítésében „A Megfeszített” című rockoperát.
Jóleső érzés töltötte el a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Prágai Alapszervezetének a vezetőit, a szervezőket: Kosár Árpád elnököt, Becske Katalint, Farkas Évát, Kelnar Máriát, Ritter Annát, hogy azokban a napokban, amikor hosszú hétvégét biztosító állami ünnep köszöntött Csehországra, és számosan távoli rokonaik, barátaik meglátogatására kerekedtek fel, mégis igen sokan jöttek el erre a bemutató előadásra, amelynek a forró fogadtatása bizonyítja, hogy jó volt a Divadlo U Hasičů nézőterén lennünk, jó volt együtt lennünk Kikindától Kiskunfélegyházán, Budapesten, Búcson át Prágáig a 20. Prágai Magyar Kulturális Napok színházi bemutató előadásán.

H. Tóth István