Teplicei meghívó Drezdába

Teplická pozvánka do Drážďan

Vážení přátelé,

naše organizace SMŽČZ – OJ Teplice uskuteční v sobotu 3. 12. 2011 zájezd do Berlína na vánoční trhy a prohlídku města. Srdečně zveme Vás, Vaše příbuzné a známé!

Odjezd autobusu:
Vlakové nádraží Most …………….. 5. 00 hod.
Kaufland Teplice ………………….. 5. 30 hod.

Zájemci, nahlaste se závazně do 19. 11. 2011u paní Hroudové (tel. 723 428 096) nebo paní Leitermannové
(tel. 605 256 965). Cena zájezdu je 250,- Kč za osobu (obvyklá cena je až 500,- Kč).

V Teplicích, dne 9. 10. 2011

Dr. Kulina František
předseda SMŽČZ – OJ Teplice