Klubavató Lovosicében [Riport]

2012. május 9.
Litoměřický deník
Maďarská minorita otevřela v Lovosicích svoji klubovnu

Slavnostní otevření nové klubovny v Lovosicích. Autor: Miroslav Hvorka
Lovosice – Svaz Maďarů žijících v Českých zemích, pobočka Lovosice, měl v neděli 6. května slavnostní den.
Ve Školní ulici č. 6 byla pro členy pobočky a jejich přátele otevřena klubovna, ve které budou konána pravidelná setkání, přednášky a schůze. Ve vstupní hale se návštěvníci mohli seznámit s 10 panely originální výstavy Pohled na Maďarsko, která byla uskutečněna pod záštitou velvyslance Maďarské republiky.
Výstava bude otevřena ve dnech pondělí až pátek, od 8 do 12 hodin až do 15. června. Mezi výstavní témata patří hlavní město Maďarska Budapešť, hudba, literatura, sport, národopis, památky, lázeňství a další zajímavosti Maďarské republiky.
Úvodní slovo při otevření klubovny pro návštěvníky měla Anna Rákócziová, předsedkyně celorepublikového Svazu Maďarů v Českých zemích, která s potěšením přivítala „uvedení klubovny do provozu” a vyslovila přání, aby se zde konaly akce, které by seznamovaly návštěvníky se životem v Maďarsku.
Z velvyslanectví přijel rada István Buczkó, zástupce velvyslance. Požehnání z Bible přečetl Éles György, farář Maďarského reformovaného církevního sboru z Prahy. Nakonec přítomní zazpívali maďarskou hymnu a připili si na zdar dalších akcí.
„Jsem ráda, že zde mohu přivítat naše členy i hosty,” uvedla Iveta Pospíšilová, předsedkyně lovosické pobočky a pozvala přítomné na koncert, který pořádalo město Lovosice společně se Svazem Maďarů.
Kolem třetí hodiny se přítomní přesunuli k přístavnímu molu. Slavnostní jazzový koncert v interpretaci maďarského pozounového kvarteta Four Bones Quartet se konal na lodi Porta Bohemica.
Přítomné na lodi přivítal kapitán Karel Svoboda a oznámil, že loď popluje do Dolních Zálezel, tam se obrátí a vrátí zpět do Lovosic.
Koncert zahájila Vladimíra Nováková, místostarostka města Lovosice. Za zvuku jazzových melodií loď plula krásným údolím Porta Bohemica Bránou Čech.
S kvartetem zazpíval píseň Georgia on My Mind Jakub Koch, učitel zpěvu v lovosické ZUŠ. Příjemné odpoledne Maďarského dne skončilo přistáním v Lovosicích kolem 18. hodiny.
Další letošní akcí našich maďarských spoluobčanů bude 9. června 3. ročník Folklórního festivalu na Václavském náměstí v Lovosicích.
Eva Hozmanová