Tisztújító közgyűlést tart a CSMMSZ [Hír]

Tisztújító közgyűlést tart szombaton Prágában a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ). A Cseh Köztársaságban ez a legnagyobb és legbefolyásosabb magyar szervezet.
A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége 1990. február 24-én alakult meg Prágában: önkéntes társadalmi szervezet, amely nem politizál, és munkájában az országban élő magyarok számontartására, művelődési és kulturális igényeik kielégítésére helyezi a hangsúlyt. Természetes feladatának tartja a cseh-magyar kapcsolatok
megismerését és ápolását is.
A CSMMSZ a legutóbbi, 2011-es népszámláláskor mintegy kilencezer – a 2001-es népszámlálásnál 5 és fél ezerrel kevesebb – lelket számláló csehországi magyar közösség legnagyobb országos szervezete. A hat helyi szervezetben – Brünn, Lovosice, Ostrava, Pilsen, Prága, Teplice – mintegy 600 ember tevékenykedik. A szervezet vezetősége növelni
szeretné a tagság létszámát. Ennek főképp az az akadálya, hogy szórványnépességről van szó, a csehországi magyarok különböző időkben, s különböző okok miatt kerültek mostani lakhelyükre. Sok esetben nem is nagyon tudnak egymásról, hiszen korábban senki sem tartotta őket számon, szervezte, mert ez a tevékenység a szocialista évtizedekben nem volt engedélyezve.
A tisztújító közgyűlésen visszatekintenek az elmúlt három év alatt megtett útra, a küldöttek megvitatják és kitűzik a következő időszak legfontosabb feladatait, megválasztják a szervezet új országos vezetőségét és az országos elnököt. A szövetséget 2006 óta Rákóczi Anna vezeti. Várható, hogy most ismét őt választják meg ebbe
a tisztségbe.
A mai csehországi magyarok többsége egyébként nem a II. világháború utáni kitelepítések idején került a volt Csehszlovákia nyugati részébe, bár ilyen megjegyzést még ma is lehet olvasni egyes magyarországi lapokban. A kitelepítés csak a Karlovy Vary-i és a Sokolovi járásokban élők esetében játszott szerepet, a többiek a későbbi, békés évtizedek folyamán érkeztek, s főleg a szlovákiaiaknál jobb munkalehetőségek vonzották őket ide.
Az alapszervezetek tevékenysége szertágazó, de a legnépszerűbbek a rendszeres klubestek és a kulturális rendezvények. A prágai magyar bál ma már országos népszerűségnek örvend. Prágában, Brünnben, Teplicében és Ostraván, ahol a legnagyobb alapszervezetek működnek, évente magyar kulturális napokat rendeznek, s hagyománnyá vált a megemlékezés március 15-ről is.
Az elmúlt évek nagy sikere, hogy Prágában immár több éve, hetente két-három alkalommal magyar óvoda is van, amelyet az Iglice, a prágai magyar szülők egylete működtet. Prágában vasárnaponként van magyar nyelvű református istentisztelet. Korábban minden hónap első vasárnapján katolikus szentmise is volt, de ez most paphiány miatt megszűnt.
A magyar szövetség 1993 óta jelenteti meg a Prágai Tükör című közéleti és kulturális folyóiratot. Az évente ötször megjelenő, színvonalas lap kiadását a cseh kulturális tárca és a magyar állam pénzügyi támogatása teszi lehetővé.
A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége képviselve van a cseh kormány mellett működő nemzetiségi tanácsban, valamint a kulturális tárca kisebbségekkel foglalkozó szakbizottságában. Jó és rendszeres a kapcsolat a különböző prágai magyar képviseletekkel, s az illetékes magyarországi szervekkel, valamint a szlovákiai Csemadokkal is, hiszen a mai csehországi magyarok mintegy 90 százalékának szülőhelye az egykori Felvidéken található. A CSMMSZ tagja a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének is.
A jövő szempontjából komoly, sajnos megoldhatatlan gond, hogy a csehországi magyarok száma folyamatosan csökken, alig van „magyar” utánpótlás, s a többnyire vegyes házasságokból származó fiatalok cseh iskolába kerülve a legtöbb esetben gyorsan feledik magyar szülőjük örökségét, egyre nehezebben beszélik a magyar nyelvet, s egyre kevesebbet tudnak a magyar kultúráról, történelemről.
Magyar iskolákra az adott helyzetben érthetően nincsen lehetőség, ezért a szövetség az oktató-nevelő munkát kiemelt fontosságúnak tartja.
A CSMMSZ-en kívül jelenleg még további négy – Együttélés Politikai Mozgalom Magyar Tagozata, Csehországi Magyar Gazdasági Társulat, Csehországi Magyar Orvosok Társasága, Görgey Artúr Társaság – szervezet működik Csehországban.
Prágában és Brünnben magyar diákklubok – az Ady Enre Diákkör és a Kazinczy Ferenc Diákklub – is működnek. Tagságuk döntő többségét a városokban tanuló szlovákiai magyar egyetemisták teszik ki.