Rendkívüli küldöttközgyűlés az alapszabályról [tudósítás]

Rendkívüli küldöttközgyűlés az alapszabályról

Rendkívüli küldöttközgyűlést tartott a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége augusztus végén az országos művelődési tábor alkalmával a délkelet-csehországi Koutyban. Erre a szokatlan megoldásra azért volt szükség, hogy a CSMMSZ a hatályos törvények által meghatározott időn belül elfogadhassa a szervezet új alapszabályát, amelynek összhangban kell lennie az új Polgári Törvénykönyvvel. Az új alapszabály javaslatát a CSMMSZ helyi szervezetei már korábban megkapták, megvitatták és jóváhagyták. Az alábbiakban közöljük a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvét és az elfogadott határozatot.

A XII. KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS JEGYZŐKÖNYVE
Dátum és idő: 2016.08.27., 08:30
Helyszín: Kouty – Ledeč nad Sázavou, hotel Luna

Jelenlévők: a jelenléti ív szerint

A küldöttközgyűlés napirendi pontjai

 1. Bevezető, a jelenlévők köszöntése.
 2. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének megválasztása.
 3. A jelölő, szavazatszámláló és a határozati bizottság megválasztása.
 4. A Cseh- és Morvaországban élő Magyarok Szövetsége új alapszabályának jóváhagyása.
 5. A Cseh- és Morvaországban élő Magyarok Szövetsége országos szerveinek megválasztása.
 6. Vita.
 7. Határozat, befejezés.

A küldöttközgyűlés folyamata

 1. A küldöttközgyűlés tárgyalását az országos elnök, Rákóczi Anna nyitotta meg. Ismertette a jelenlévőkkel a küldöttközgyűlés összehívásának okát.
  Átadta a szót Ambrus Tündének, aki ismertette a jelenlévőkkel a küldöttközgyűlés napirendi pontjait.
 2. A küldöttek előterjesztették a jegyzőkönyv vezetőjének, hitelesítőjének személyére és az egyes bizottságok összetételére vonatkozó javaslataikat.

 

 1. jegyzőkönyvvezető: Dittel Beáta
 2. a jegyzőkönyv hitelesítője: Molnár Péter, Szabó Szerén
 3. a jelölő bizottság: Pospíšilová Iveta, Turay Erzsébet
 4. a szavazatszámláló bizottság: Szaló Béla, Nagy Sándor
 5. a határozati bizottság: Fazekas Mónika, Vojtek Zoltán

A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a XII. Küldöttközgyűlés határozatképes. A küldöttek 100 %-a van jelen, 18 szavazattal.

Ambrus Tünde felszólította a jelenlévő küldötteket, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv vezetőjének, hitelesítőjének személyéről és az egyes bizottságok összetételéről.
18 (tizennyolc) szavazattal a fenti javaslatokat egyhangúlag jóvá hagyták.

 1. Ambrus Tünde ismertette a jelenlévő küldöttekkel az új Alapszabályt és felszólította a jelenlévőket vitára.

Az új Alapszabállyal kapcsolatban nem hangzott el semmilyen hozzászólás.
Ambrus Tünde felszólította a jelenlévőket, hogy szavazzanak az új Alapszabály elfogadásáról.
18 (tizennyolc) szavazattal a Szövetség új Alapszabályát egyhangúlag elfogadták.

 1. Tekintettel arra a körülményre, hogy egyik alapszervezettől sem érkezett az országos szervek összetételének esetleges módosítására vonatkozó javaslat, Ambus Tünde javasolta, hogy a jelenlévő küldöttek erősítsék meg az országos szervek jelenlegi összetételét, az alábbi módon:

Országos Elnökség:
Szaló Béla, Szabó János, Szilvásy Katalin, Rákóczi Anna, Bors István, Nagy Sándor, Fazekas Mónika, Detáry Attila, Ambrus Tünde, Kulina Ferenc, Fekete Tibor, Krivánek László, Pospíšilová Iveta, Turay Erzsébet;

Országos ellenőrző bizottság:
Mlejnek Ilona, Becske Katalin, Szabó Szerén

Ambrus Tünde felszólította a jelenlévőket, hogy szavazzanak a Szövetség országos szervei fent megnevezett tagjainak megerősítéséről. 18 (tizennyolc) szavazattal a Szövetség országos szerveinek fentebb felsorolt tagjait egyhangúlag jóváhagyta.

Az Országos Elnökség megerősítette Rákóczi Annát elnöki, és Szaló Bélát alelnöki tisztségükben. Az országos ellenőrző bizottság megerősítette Mlejnek Ilonát elnöki tisztségében.

 1. Vita

Rákóczi Anna megköszönte a Brünni Alapszervezet tagjainak az új Alapszabály kidolgozásával és előkészítésével kapcsolatban elvégzett munkájukat.

 1. Határozat

Fazekas Mónika felolvasta a határozat javaslatát.
Ambrus Tünde felszólította a jelenlévőket, hogy szavazzanak a XII. Küldöttközgyűlés határozatának elfogadásáról. 18 (tizennyolc) szavazattal a határozatot (mellékelve) egyhangúlag elfogadták.

xxx
HATÁROZAT

A CSMMSZ 2016.08.27-én, 08:30 órai kezdettel, Koutyban, a Hotel Luna konferenciatermében megvalósult XII. Küldöttközgyűlése

1) Jóváhagyta a CSMMSZ-nek az alapszervezetekben előzetesen megtárgyalt és jóváhagyott, a 89/2012 számú törvény (Polgári Törvénykönyv) szerinti és azzal összhangban lévő alapszabályát;

2) Megerősítette az Országos Elnökség tagjait az alábbi összetételben:
Szaló Béla
Szabó János
Szilvássy Katalin
Rákócz Anna
Bors István
Nagy Sándor
Fazekas Mónika
Detáry Attila
Ambrus Tünde
Kulina Ferenc
Fekete Tibor
Krivánek László
Poslpíšilová Iveta
Turay Erzsébet;

3) Megerősítette az ellenőrző bizottság tagjait az alábbi összetételben:
Mlejnek Ilona
Becske Katalin
Szabó Szerén;

4) Tudomásul vette, hogy az Országos Elnökség megerősítette elnöki tisztségében Rákóczi Annát, alelnöki tisztségében Szaló Bélát;

5) Tudomásul vette, hogy az ellenőrző bizottság megerősítette elnöki tisztégében Mlejnek Ilonát;

6) A XII. Küldöttközgyűlés feladatul adta az Országos Elnökségnek, hogy biztosítsa be az alapszabály bejegyeztetését a 89/2012 számú törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezéseinek értelmében.

(CSMMSZ)