Megemlékezés Esterházy Jánosról [tudósítás]

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Mírovban

Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második világháború alatti vezető politikusára emlékeztek június 15-én szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban csehországi, szlovákiai és a magyarországi magyarok.

Az idén immár 22. alkalommal megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ), valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték.

Az ünnepség Olmützben kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére; ezt Balga Zoltán, a Prágai Magyar Plébánia plébánosa celebrálta.
A mírovi egykori rabtemetőben megtartott megemlékezésen Boros Miklós prágai magyar nagykövet, a csehországi és a szlovákiai magyar szervezetek képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el Esterházy jelképes síremlékénél. Szintén koszorúzott a síremléknél Mírov polgármestere is.

Esterházy János a két világháború közötti időszakban, majd a
második világháború idején küzdött a szlovákiai magyarok
megmaradásáért és jogaiért. A második világháborúban, az akkori
fasiszta szlovák állam törvényhozásában – a szlovák parlament
egyetlen magyar képviselőjeként – nem szavazta meg a zsidók
deportálását elrendelő törvénytervezetet.

A második világháború után letartóztatták, majd a csehszlovák
hatóságok átadták a szovjet titkosszolgálatnak. A Szovjetunióban
koholt vádak alapján tíz év kényszermunkára ítélték, és egy szibériai táborba küldték. A szlovák Nemzeti Bíróság 1947-ben távollétében halálra ítélte, a vád szerint a fasizmussal való együttműködésért. A szovjet hatóságok 1949-ben kiadták Csehszlovákiának. Ott elnöki kegyelemmel halálos ítéletét életfogytiglani börtönre változtatták. Az 1955-ös általános amnesztia során a büntetését 25 évre csökkentették, de ebbe nem számították bele a szovjet fogságban töltött időt.

A súlyosan beteg Esterházy a mírovi várbörtönben halt meg 1957.
március 8-án. Mivel 2007 őszéig nem volt ismert, hol temették el,
illetve hová kerültek hamvai, a csehországi magyarok 1998-ban
magyarországi segítséggel jelképes síremléket állítottak neki a helyi rabtemetőben.

Cseh történészek – az Esterházy család kérésének eleget téve –
később kiderítették, hogy Esterházy János urnája a prágai Motol
köztemető közös sírjában található. Neve 2011 őszén felkerült a motoli emlékműre.

Esterházy Jánost mindmáig sem Szlovákia, sem Csehország nem volt hajlandó rehabilitálni, így hivatalosan továbbra is háborús bűnösként tartják nyilván.

A megemlékezésről riportot készített a közszolgálati Cseh Televízió is, amelyet a Sousedé magazin keretében fognak bemutatni.