A Szent Mihály templom megmentéséért [felhívás]

A prágai Szent Mihály-templom megmentésére irányuló kérés
Tisztelt Tagtársak!

Nemrégiben, mint arról a média tudósított, kigyulladt a prágai Kinský-kertben álló pravoszláv Szent Mihály-templom. A 17. század második feléből származó, a maga nemében egyedülálló fatemplomot 1929-ben a kárpátaljai ruszinoktól ajándékba kapta a főváros.

E sajnálatos tűzeset kapcsán felhívás érkezett az egyes nemzetiségek képselőihez Mgr. Jiří Knitl, Prága Főváros Önkormányzata Nemzeti Kisebbségek Bizottságának elnökétől. Kérése a Szent Mihály-templom megmentésére irányul. Mivel a veszteség, mint itt élő kisebbségeket, mindannyiunkat érint, aki úgy érzi, szeretné kifejezni szolidaritását és támogatni a maga nemében páratlan építmény felújítását, adomány formájában megteheti azt. A felhívás eredetije alább olvasható.

A pénzadományokat az alábbi transzparens számlára lehet utalni.

Transparentní účet: 500089822/0800
Szívélyes üdvözlettel:

Tarics Adrienn
szervezőtitkár
Svaz Maďarů – CSMMSZ, z.s.
csmmsz@volny.cz, +420 777 944 650


Datum: 13.11.2020 07:56
Předmět: Prosba o podporu záchrany kostela sv. Michaela

Vážené členky, vážení členové Rady,

níže si Vám dovoluji přeposlat iniciativu předsedy Výboru pro národnostní
menšiny hl. m. Prahy týkající se podpory záchrany kostela sv. Michaela v
Praze.

S přáním klidného dne

Mgr. Klára Jůnová
vedoucí Oddělení kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a
sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny | Government Council for
Roma Minority Affairs and Secretariat of the Government Council for
National Minorities, Odbor lidských práv a ochrany menšin | Department of Human Rights and
Minority Protection
Úřad vlády České republiky, Office of the Government of the Czech Republic
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

Předmět: prosba o podporu záchrany kostela sv. Michaela

Vážené kolegyně a kolegové,

jistě jste zaznamenali prostřednictvím sdělovacích prostředků či
sociálních sítí zprávu o požáru pravoslavného kostela sv. Michaela
(chcete?li chrámu archanděla Michaela) v zahradách Kinských. Požár tuto
unikátní celodřevěnou historickou stavbu z druhé poloviny 17. století
velmi poničil. V tomto případě se jedná nejen o velké ztráty z pohledu
poškození historické památky, ale také zničení daru, který připomínal
dobu, kdy Podkarpatská Rus byla součástí tehdejší Československé
republiky. Jednalo se o dar Rusínů Praze, jako hlavnímu městu společné
republiky a byl přenesen v roce 1929 přímo z Podkarpatské Rusi právě do
krásné zahrady Kinských.
Díky iniciativě radní hl. m. Prahy pro oblast kultury a cestovního ruchu
MgA. Hany Třeštíkové již Praha spojila své síly s předními institucemi,
kterými jsou Národní muzeum, Národní památkový ústav a Ministerstvo
kultury ČR, aby bylo možné zahájit obnovu této památky.
Hana Třeštíková rovněž učinila kroky k tomu, aby vznikla veřejná sbírka na
obnovu požárem zničeného kostela, kam je možné zasílat příspěvky na
transparentní účet 500089822/0800.

Chtěl jsem Vás o této skutečnosti informovat, jelikož je nám poškození
kostela o to bližší díky sepjetí s tématem národnostně menšinovým.
Věřím, že v tuto chvíli společně podpoříme nejen památku blízkou zejména
zástupcům rusínské a ukrajinské národnostní menšiny, která byla symbolem
Podkarpatské Rusi jako součásti naší země, ale i symbolem víry,
vzájemnosti a soudržnosti, což by mělo platit i pro podporu obnovy této
památky.

Předem děkuji všem, kteří se rozhodnou podpořit záměr směřující k obnově
kostela sv. Michaela.

Mgr. Jiří Knitl
předseda Výboru pro národnostní menšiny
místopředseda Výboru pro bezpečnost
zastupitel
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mariánské nám. 2/2, 110 00 Praha 1