A Nobel-díjas Békésy György emlékév [Felhívás]

Tisztelt Barátaim/Ismerőseim!

 

 

A 2022-es esztendő az orvosi Nobel-díjas Békésy György emlékéve.

 

Dr. Áder János köztársasági elnök – írásban – vállalta, a Békésy György emlékév fővédnökségét.

 

Békésy György (1899–1972) az orvostudományi Nobel Díjat 1961-ben kapta meg. Még életében hatalmas műtárgy gyűjteményt sikerült összegyűjteni, melyet végren­deletileg a Nobel Alapítványnak adományozott. A Nobel Alapítvány e műtár­gyakból állandó kiállítást szervezett Stockholmban – 1974-től kezdődően. E kiállítást a svéd király a következő mondattal nyitotta meg: „A Nobel Alapítvány megalapí­tása óta ekkorra értékű adományt nem kapott.” Ehhez nyugodtam hozzátehetjük, hogy a svéd király állítása, igaz 2022-ben is.

 

A Békésy György Emlékbizottság elnöke tárgyalást folytatott a Nobel Alapítvánnyal és ígéretet kapott arra a tényre, hogy a Békésy-féle műgyűjteményt egy évre kölcsönadják Magyaror­szágnak. Jelenleg egy olyan megfelelő Múzeumot keresünk, ahol ezt a kiállítást megvalósíthatjuk. E kiállítás költségeit a magyar államtól igényelnénk megelőlegezésként, mivel a várható hatalmas hazai és külföldi látogatottság miatt, e kiállítás – valószínűleg – nullszaldós lehet.

 

Prof. Dr. Vincze János, egy 350 oldalas könyvet publikált – a szöveg magyar és angol nyelveken íródott –, melynek címe: „A Nobel-díjas, biofizikus nemes Békésy György – életútja”.

 

Az Emlékbizottság elnöke javasolta a Magyar Nemzet Bank vezetőségének, hogy – 2022-ben – bocsájtson ki emlékérmet, Békésy György halálának 50. évfordulója alkalmából. A MNB vezetősége ezt a javaslatot elfogadta. Felkérte Prof. Dr. Vincze Jánost egy tájékoztató megtartására, az MNB által meghívott művészek számára. A művészek elkészítették a grafikai javaslatokat. E 23 grafikai javaslatot egy 7 tagú zsűri bírálta el (a zsűri tagja volt Vincze János is). A zsűrizés után elkészült az érme gipsz modellje és jelenleg a műhely munka folyik. A Békésy emlékérme két formában kerül majd bemutatásra 2022. július 3-án: a színesfém változat 2000 forint értékű és ezüst változat 7500 forint értékű. Mindkét emlékérem 4000–4000 példányban fog megjelenni.

 

Mindenki felé, aki ezt a levelet olvassa, az a tiszteletes kérésem, hogy a fenti tényről tájékoztassa a környezetét; másik alapvető kérésem, hogy a médiákhoz (újságok, rádiók. TV-k) kapcsolatot keressen (interjú, kerekasztal beszélgetés, kötetlen beszélgetés, hírekben való megjelenítés, előadások tartása stb.), hogy az eddig megvalósult és a 2022-es esztendőben megvalósuló eseményekről tájékoztatást nyújtson; egy következő feladat, vagy olyan események szervezését, melyek Békés György életét és tevékenységét mutatják be. Mindenki részéről örömmel vesszük az alkotói észrevételeket és azoknak a megvalósítási lehetőségeit.

 

Boldog Új Évet kívánok!

 

Budapest, 2022, január 2.

 

Baráti tisztelettel:

Prof. Dr. Vincze János

Békésy György Emlékbizottság

elnöke