Rákóczi Alapítvány – pályázati felhívás [közlemény]

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Rákóczi Alapítvány – a Csehországi Magyarok Kultúrájának és

Művelődésének Fejlesztéséért (a továbbiakban Alapítvány) az alapszabályzata értelmében pályázatot hirdet a Cseh Köztársaságban élő magyarok nemzeti és kulturális identitásának megőrzését, szellemi értékeinek fejlesztését, valamint a cseh-magyar kapcsolatok ápolását szolgáló projektek támogatására.

A pályázat kötelező tartalma: a pályázó neve, a projekt megnevezése, elérendő célja, megvalósításának időpontja vagy időszaka, részletes teljes költségvetése, az Alapítvány részéről igényelt támogatás összege és folyósításának időpontja, a társszervezők és pénzügyi támogatók megnevezése (amennyiben vannak), a pályázó aláírása.

A pályázathoz mellékelni kell: Természetes személy esetén a lakcímet tartalmazó személyi igazolványt, valamint banki igazolást a számlaszámáról. Jogi személy esetében azonosító számát, valamint banki igazolást a számlaszámáról.

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy a megítélt és folyósított támogatás az Alapítvány által meghatározott időn belül elszámolási kötelezettséggel jár.

A pályázatot és a mellékleteket magyar vagy cseh nyelven szkennelve kell benyújtani. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 31., a nadacerakoczi@seznam.cz e-mail címen.

Az Alapítvány a személyes adatokat a GRPS előírásai szerint kezeli.