Karel Schwarzenberg emlékére [közlemény]

Meghalt Karel Schwarzenberg volt cseh külügyminiszter, kormányfőhelyettes, a TOP 09 párt egyik alapítója és tiszteletbeli elnöke. Az 1989-es csehszlovákiai rendszerváltás utáni cseh politika egyik meghatározó személyiségét november 11-én 85 éves korában Bécsben érte a halál.

A történelmi cseh-német arisztokrata Schwarzenberg család az 1948-as csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel után Ausztriába emigrált. A család cseh ágához tartozó Karel Schwarzenberg 1989 előtt politikailag és anyagilag is támogatta a csehszlovákiai ellenzéket, a rendszerváltás után visszatért Csehszlovákiába és az államfővé választott Václav Havel első hivatalvezetője lett. Aktívan bekapcsolódott a politikába, s két ízben is külügyminiszter volt (2007-2009, 2010-2013). A 2013-as, első közvetlen cseh elnökválasztáson a szavazatok 45 százalékának megszerzésével Milos Zeman mögött a második lett. A kampányban élesen bírálta a 2. világháború után kiadott Beneš-dekrétumokat.

Karel Schwarzenberg az egyik nagymamája révén családilag is kötődött a magyarsághoz. A politikus 2007-ben döntő szerepet játszott abban, hogy a cseh történészek bizonyítékokat találtak arra, hogy Esterházy János, az 1956-ban a morvaországi Mírov várbörtönében elhunyt szlovákiai magyar politikus hamvai a kommunizmus áldozatainak prágai tömegsírjában nyugszanak.

Vezető cseh politikusok – politikai beállítottságuktól függetlenül – egybehangzóan méltatták Karel Schwarzenberg személyiségét, szerepét a cseh demokrácia kiépítésében. Petr Fiala kormányfő szerint Karel Schwarzenberg ősi családi hagyományait folytatva a rendszerváltás előtt és után is mindig aktívan és önzetlenül szolgálta Csehországot. Petr Pavel államfő, aki októberben a legmagasabb cseh állami kitüntetést, a Fehér Oroszlán érdemrendet adományozta az akkor már hosszabb ideje súlyos beteg Karel Schwarzenbergnek, a rendszerváltás utáni cseh politika egyik meghatározó személyiségének minősítette az elhunyt politikust.

xxxxx

A csehországi COEXISTENTIA – Együttélés Politikai Mozgalom Esterházy János Emlékbizottsága, valamint a prágai székhelyű Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért mélységes fájdalommal értesültek Karel Schwarzenberg, a nagyra becsült volt cseh politikus és államférfi halálának szomorú híréről.
Személyében nemcsak a cseh társadalom, de kiemelten a mi – csehországi magyar közösségünk is olyan kiváló személyiséget veszített el, aki a szabadság, a demokrácia, az igazság és igazságosság, az emberi és keresztény értékek élharcosa volt, azonfelül vértanú sorsú hősünk, Isten Szolgája gróf Esterházy János nagy tisztelője és rehabilitálásának támogatója.
Különösen nagy megbecsülésünket azzal érdemelte ki, hogy 2013-ban a köztársasági elnöki választások második fordulóján a kampányzárási vitájában Miloš Zeman elnökjelölttel következetesen kiállt a kollektív bűnösség elvén alapuló, a német és a magyar nemzeti kisebbséget sújtó beneši dekrétumok elfogadhatatlansága mellett a jelenkori helyzetben – az azzal járó választási vereség kockázatának tudatában.
Nevéhez fűződik Esterházy János földi maradványainak felkutatása 2007-ben, mely lehetővé tette, hogy tíz évre rá utolsó kívánsága teljesüljön: szülőföldjén helyezzék végső nyugalomra.
Legnagyobb hálával a 2017. március 5-én, Prágában megtartott jubileumi Esterházy János-emlékezéssorozaton történt aktív részvételéért tartozunk, melyet Emlékbizottságunk és Társulásunk rendezett, karöltve a Prágai Magyar Katolikus Plébániával, Magyarország prágai nagykövetének védnöksége alatt, Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából. Ezen a megemlékezési ünnepségen hangzott el külföldön is nagy visszhangra talált kijelentése, mely szerint „Esterházy János a XX. század Közép-Európájának egyik legbecsületesebb és legtisztességesebb politikusa volt, elítélése pedig az akkori Csehszlovákia nagy hibájának minősíthető.” A cseh parlament képviselőháza külügyi bizottsága elnökének ezen értékelő szavai nagyban hozzájárultak Esterházy János boldoggá avatási eljárásának a megindításához.
Nagy halottunk, Karel Schwarzenberg herceg, nemcsak családi ágon főnemes, de lelkileg is igen nemes, magyar gyökerekkel is rendelkező politikus és államférfi volt. Így fogunk rá mindig nagy tisztelettel és hálával emlékezni.
Az Emlékbizottság és a Társulás vezetősége és tagsága nevében, valamint magunk részéről is őszinte részvétünket fejezzük ki a gyászoló családnak.

 

Karel Schwarzenberg Motolban 2017 márciusában
Karel Schwarzenberg Motolban 2017 márciusában