Elhunyt Gál Jenő [közlemény]

Elhunyt Gál Jenő
(1957-2024)

Hosszú, súlyos betegség után 2024. január 18-án Prágában elhunyt Gál Jenő, hungarológus, irodalomtörténész, műfordító és tanár, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének egyik alapítója.
Gál Jenő (Evžen Gál) 1957-ben a szlovákiai Füleken született. A múlt század hetvenes éveinek közepén került Prágába, ahol a előbb a nagy múltú Károly Egyetem matematika-fizika karának, majd a magyar tanszékének volt a hallgatója. Egyetemi tanulmányai befejeztével rövid ideig újságíróként dolgozott, majd a nyolcvanas évek végétől hungarológusként a Károly Egyetem Közép-európai Tanulmányok Tanszékén oktatott előbb nyelvészetet, később pedig modern magyar irodalmat. Ezt a munkáját megszakítva volt 2003 és 2009 között a budapesti Cseh Centrum igazgatója. Korábban, a rendszerváltás után egy ideig a vezető cseh és magyar politikusok találkozásain is tolmácsolt.
A kilencvenes évek elején részt vett a Prágai Tükör című csehországi magyar közéleti és kulturális folyóirat megalapításában, szerkesztésében és később a főszerkesztője is volt egy ideig.
A magyar kultúra népszerűsítésében, értékeinek külhoni megismertetésében, a magyar és más nemzetek művészeti kapcsolatainak gazdagításában szerzett érdemeiért 2009-ben Budapesten megkapta a Pro Cultura Hungarica–díjat.
Több cseh nyelven megjelent mű szerzője. A Cesty a portréty moderní maďarské literatury v českém kontextu (Utak és portrék – a modern magyar irodalom cseh kontextusban) című 2020-ban megjelent könyve a modern magyar irodalomtörténet vázlata cseh szemszögből nézve, a második világháború végétől napjainkig. A szerző a témát három kötetben tervezte bemutatni, de halála miatt a munka befejezése már utódaira maradt.
Gál Jenő a cseh irodalom magyarországi népszerűsítésében és magyar irodalom cseh fordítójaként is jelentős munkát végzett. Nevéhez köthető Pilinszky János verseinek cseh fordítása Josef Hiršallal és Jana Štroblovával közösen. Intenzíven foglalkozott Márai Sándor, Esterházy Péter, Kertész Imre és Bibó István műveinek cseh fordításával, és folyamatosan gondozta a mesterének tartott Rákos Péter szellemi hagyatékát is. Felesége, Dana Gálová (1960-2015) szintén sokat fordított a magyar irodalomból. A magyar kultúra csehországi népszerűsítéséért 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.
Gál Jenő a 2000-es évek elejétől aktívan részt vett a Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság munkájában is, választmányi tagként, majd alelnökként hosszú évekig meghatározó szereplője volt a Társaság életének.
A Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége Gál Jenőt saját halottjának tekinti. Emlékét megőrizzük!
Nyugodjék békében!
(CSMMSZ)

Politikusok társaságában
Politikusok társaságában