Ki is volt Gróf Esterházy János?

Ki is volt Gróf Esterházy János?

 
Egy olyan példakép, egy olyan hős, akit érdemes követni, akinek példáját érdemes továbbadni a következő generációknak, gyerekeinknek, unokáinknak, hogy ők is tartsanak ki magyarságuk és keresztény hitük mellett, mutassanak példát a világnak. Kiállt a felvidéki magyarságért, vérét és életét adta értünk és az ő közbenjárása nagyban hozzájárult a felvidéki magyarság fennmaradásához. Az akkori bonyolult, viharokkal teli politikai helyzetben elmenekülhetett volna, de nem tette, hogy őt idézzem:
„…itt maradok köztetek és veletek fogom átélni a rossz napokat is….mert, ha másokat maradásra birok, én sem mehetek el innét”.
 
Tehát maradt és kiállt értünk, szörnyű kínok közepette az orosz, szibériai munkatáborokat is megjárva, végül 1957-ben nem egészen 56 évesen a mírovi-várbörtön egyik fogdájában sorsával megbékélve érte utol a halál.
A megemlékezések története 1998-ban kezdődött, azóta is rendszeresen emlékeznek a csehországi magyarok Esterházy Jánosra életben tartva a hős, mártírpolitikus szellemiségét. A halál ténylegesen akkor következik be, ha már valaki nincs már az emlékezetünkben, de ő tovább él bennünk, velünk van és velünk lesz mindaddig, amíg rá emlékezünk.
Az ő nagysága, az összekötő kapocs, amely minden évben összehozza Mírovban a különböző országokból érkezőket, ahol egyszerre forrnak össze a különböző nemzeti szívek.
Egy korábbi videó tudósítás a megemlékezésről (2015):