Koszorúk és virágok Esterházy Jánosnak [tudósítás]

Főhajtás Esterházy János emléke előtt a cseh fővárosban

Esterházy János, a szlovákiai magyarság egykori politikai vezetőjének emléke előtt tisztelegtek 2022. március 5-én, szombaton Prágában.
Az immár hagyományossá vált megemlékezést, amelyre a kommunista rendszer áldozatainak a Motol köztemetőben létrehozott emlékhelyén került sor, a prágai Esterházy János Társulás a Keresztény és Emberi Értékekért, a Coexistentia politikai mozgalom Esterházy-emlékbizottsága, valamint a Prágai Magyar Katolikus Plébánia szervezte meg a tragikusan elhunyt politikus halálának 65. évfordulója alkalmával.
A csehországi magyar társadalmi szervezetek, illetve a prágai
magyar nagykövetség képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el
a tragikusan elhunyt politikus emléktáblájánál. Koszorúkat és virágokat helyeztek el az emlékhelyen néhány magyarországi és szlovákiai civil szervezet képviselői is.
Az emlékünnepségen elhangzott beszédek méltatták Esterházy János életét és munkásságát. A szónokok egybehangzóan támogatták Esterházy János boldoggá avatását, s kifejezték reményüket, hogy ez hozzájárulhat a felvidéki magyarok egykori vezetőjének politikai rehabilitációjához is Szlovákiában és Csehországban egyaránt.
A megemlékezés végén a mintegy félszáz résztvevő közösen elénekelte a magyar himnuszt.
A kegyeleti emlékhelyet a csehországi Politikai Foglyok
Konföderációja alakította ki az 1989-es rendszerváltás után a motoli temető azon részén, ahol a hatvanas években a volt politikai rendszer többtucatnyi áldozatát névtelenül elhantolták. Az 1901-ben született és 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében elhalálozott Esterházy János urnája a hatvanas évek elején került az akkor még névtelen tömegsírba.
A több mint egy évtizede átalakított motoli központi emlékművön két áldozat neve szerepel: Josef Bryx volt háborús pilótáé, aki a
munkatáborokban meghaltakat, valamint Esterházy Jánosé, a szlovákiai
magyarság egykori vezetőjéé, aki a kommunista börtönökben meghalt
politikai foglyokat jelképezi.

 

A koszorúzási ünnepség résztvevői
A koszorúzási ünnepség résztvevői
Kocsis László, az EJT elnöke
Kocsis László, az EJT elnöke