Magyar nemzeti ünnep Prágában [tudósítás]

Magyar nemzeti ünnep Prágában

 

A csehországi magyarok a súlyos koronavírus-járvány ellenére az idén sem feledkeztek meg arról, hogy március 15-e nemzeti ünnepünk, hiszen a világ magyarsága ezen a napon emlékezik meg az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc kitörésének immár 173. évfordulójáról.

 

A csehországi központi megemlékezések már hagyományosan a prágai Kisoldali térhez kötődnek, ahol a magyar szervezetek minden évben megkoszorúzzák II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem emléktábláját, aki a 18. század végén a Moldva-parti metropolisban végezte tanulmányait. Míg az elmúlt években az emlékünnepségen olykor több százan is részt vettek – a prágai magyarokhoz a cseh fővárosban tarózkodó magyar turisták is szép számmal csatlakoztak – az idén csak jelképes és korlátozott lehetett a részvétel. Tény az is, hogy Prágában jelenleg nincsenek semmiféle külföldi turisták. Amikor átsétáltam a Károly hídon, a máskor zsúfolt történelmi sétahely, a tejes hosszában kongott az ürességtől. A Kisoldali téren sem volt rajtunk kívül senki.

 

Tekintettel a koronavírus-járvány okozta súlyos helyzetre, az érvényben lévő szigorú hatósági, közéleti korlátozásokra, a kisoldali megemlékezésen az idén a szervezetek – egyebek között a prágai Magyar Nagykövetség, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, az Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Plébánia, az Esterházy János Társulás, az CSMOTT, – csak jelképesen képviseltethették magukat, minden résztvevő légzésvédőt viselt és betartották a többi járványügyi előírást is. A korábban szokásos ünnepi beszédek ezúttal elmaradtak, mindössze Szabó János mondott rövid ünnepi köszöntőt.

A rövid ünnepi beszédet követően a csehországi magyar szervezetek képviselői elhelyezték tiszteletük koszorúit és virágait  az emléktáblánál.

Az emlékünnepség végén a résztvevők elénekelték közösen a magyar himnuszt.

Václav Karolina, a prágai Ady Endre Diákkör elnöke elmondta, hogy a bonyolult helyzet következtébern idén újra elmaradtak a közkedvelt és nevezetes Márciusi Mulatságok is, amelyekre az AED a múltban rendszeren meginvitálta más kárpát-medencei magyar diákszervezetek képviselőit is.

(kj)

Koszorúk a Rákóczi-tábla alatt
Szabó János
Prágai Magyar Nagykövetség
CSMMSZ
Magyar Plébánia
Esterházy Társaság
CSMOTT
Együttélés
Az emlékünnepség résztvevői