Megemlékezés Esterházy Jánosról Prágában [tudósítás]

Esterházy Jánosra emlékeztek Prágában

Esterházy Jánosra, a szlovákiai magyarság egykori politikai vezetőjére emlékeztek március 6-án, szombaton Prágában.

A megemlékezést, amelyre a kommunista rendszer áldozatainak a

Motol köztemetőben létrehozott emlékhelyén került sor, közösen tartották meg a prágai magyar szervezetek Esterházy születésének 120. és halálának 64. évfordulója alkalmával.

A csehországi magyar társadalmi szervezetek, illetve a prágai magyar nagykövetség képviselői koszorúkat és virágokat helyeztek el a tragikusan elhunyt politikus emléktáblájánál.

Tekintettel a koronavírus-járvány okozta súlyos helyzetre a motoli megemlékezésen az idén a szervezetek – egyebek között a prágai Magyar Nagykövetség, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége, az Ady Endre Diákkör, a Prágai Magyar Plébánia, az Esterházy János Társulás, az Esterházy Emlékbizottság,  – csak jelképesen képviseltették magukat, minden résztvevő légzésvédőt viselt és betartották a többi járványügyi előírást is. A korábban szokásos ünnepi beszédek ezúttal elmaradtak.

A megemlékezés végén a résztvevők közös imádsággal emlékeztek meg a napokban elhunyt František Lízna jezsuita szerzetesről Esterházy nagy tisztelőjéről, a boldoggá avatási per egyik fontos tanúságtevőjéről és elénekelték a magyar himnuszt.

A motoli kegyeleti emlékhelyet a csehországi Politikai Foglyok

Konföderációja alakította ki a 90-es évek elején a temető azon részén, ahol a volt politikai rendszer többtucatnyi áldozatát névtelenül elhantolták. Az 1901-ben született és 1957-ben a morvaországi Mírov várbörtönében elhalálozott Esterházy János urnája a hatvanas évek elején került az akkor még névtelen tömegsírba.

Az egy évtizede átalakított motoli központi emlékművön két áldozat neve szerepel: Josef Bryx volt háborús pilótáé, aki a munkatáborokban meghaltakat, valamint Esterházy Jánosé, a szlovákiai magyarság egykori vezetőjéé, aki a kommunista börtönökben meghalt politikai foglyokat jelképezi.

(kj)

Megkoszorúzott emlékhely – 2021 március

A motoli megemlékezés résztvevői